Kallelse till årsmöte 2020

Härmed kallar Bohusläns Ornitologiska Förening till årsmöte.

Plats: Ramsviks övergård, Sotenäset
När: Lördagen den 28 mars klockan 13:00
Kontakt: Stefan Malm, 076-1005184

Ordföranden har ordet
Ramsviks övergård blir som de senaste åren plats för BohOF:s årsmöte.
08:00 Vi kommer att börja dagen med en exkursion vid Haby bukt
där vi förhoppningsvis kan få se en del vårarter såsom sånglärka, ängspiplärka,
strandskata, större strandpipare m.m. Samling parkeringen vid Haby bukt. Vi siktar på att ta en sväng
till Grosshamn också.
11:45 flyttar vi inomhus. Vi börjar med att lyssna på ett föredrag av BirdLife Sveriges ordförande Lotta Berg.

Föredraget heter ”Friskt och sjukt bland fåglarna-på fågelbordet och ute i naturen”. Vilka sjukdomar eller smittor

är det som kan dyka upp bland våra fåglar på fågelborden och hur är det i lantbruket-kan fåglarna ställa till besvär för

husdjuren?

Därefter följer ett kortare föredrag om och av Regionala rapportkommittén samt omröstning av Årets Fågel 2019.
13:00 inleder vi Årsmötesförhandlingarna. Dagordning bifogas separat på hemsidan.

Ladda ned dagordning

Välkomna
Stefan Malm, ordförande
Stenungsund 5 mars 2020

Nyhetsarkiv