Tips på tidskrifter

Vi tänkte tipsa om två intressanta tidskrifter som finns att ladda ner digitalt på BirdLifes hemsida, Ornis Svecica samt Vår Fågelvärld.

 

Ornis Svecica är en vetenskaplig tidskrift som täcker alla ornitologins alla områden. Här hittar du tidskriften, http://os.birdlife.se/.

 

Vår Fågelvärld är BirdLifes huvudtidskrift och utkommer årligen med sex nummer. VF handlar om fåglar, fågelskydd och fågelskådning med tonvikt på Sverige.

VF får ni som betalt in 335 till BirdLife och således blivit direkta medlemmar där.

Här hittar du VF, https://birdlife.se/var-fagelvarld/digitala-vf/, om du vill ändra till den digitala versionen.

Nyhetsarkiv