En liten höstrapport

I lördags höll föreningen en exkursion till Kalvöfjorden. Så här i sträcktider kan vad som helst dyka upp.

Dagen blev lyckad med hyfsat sträck av tättingar och en del rovfågel samt lite vadare. Värt att nämna svarthakedopping,

havsörn, stenfalk, kustpipare, bläsand och trädlärka.

9 personer deltog.

Foto: Sussie Carlström

 

På söndagen hölls ytterligare en exkursion med fokus på sträckande fåglar uppe på Bredfjället. Fyra personer samsades om utrymmet

i tornet. Gott om tättingar i luften med bland annat forsärla, mindre korsnäbb, stenfalk och blå kärrhök på listan.

Roligast var dock den hökuggla som upptäcktes ivrigt mobbad av nötskrikor. Den kunde beskådas en halvtimme innan den försvann

ur sikte.

Nyhetsarkiv