Förstafynd i Bohuslän

Rune Hixén har efter ett riktigt detektivarbete jobbat fram en förteckning på Bohusläns förstafynd av de fågelarter som setts i landskapet

med början 1742 och framåt. 1742 var det botanikern Pehr Kalm som dokumenterade vad han såg när han besökte landskapet.

Om ni går in under Rrk:s flik och klickar på ”Förstafynd” så ligger där listorna i antingen systematisk, kronologisk eller alfabetisk ordning.

Foto: Per Wohlin
Nyhetsarkiv