Vindskydd på gång till Klädesholmen

”Till våren kommer det att snickras ihop ett litet vindskydd på Klädesholmen.
Något som säkert kommer att glädja de skådare som brukar bege sig ut till denna västliga utpost
när det stormar och havsfåglarna blåser in.
Håkan Johnsson, fastboende på holmen, leder arbetet med hjälp av frivilliga.
Vindskyddet blir så konstruerat att det inte kommer att synas för den befintliga bebyggelsen.
Plats kommer att finnas för mellan fyra till sex personer.
Förhoppningsvis kommer vindskyddet att öka intresset för den svåra konsten som havsfågelskådning är
samt även öka intresset för skådning i stort.”

Nyhetsarkiv