Rapport inventering backsvala

I länken nedan finner ni resultatet av den riksomfattande inventeringen av backsvala som skett under 2020.

Om man tittar på vårt landskap bortsett från Hisingen så har Kungälv, Tanum och Uddevalla en eller två stora kolonier häckande backsvala.

Inventeringen av denna art som starkt minskat främst på grund av nedlagda grustag fortsätter även 2021.

Länk till rapport

Nyhetsarkiv