Årsmöte 2021

På grund av den rådande pandemin så hölls BohOF:s årsmöte för första gången någonsin i digital form.

13 anmälda medlemmar deltog i förhandlingarna och Stina Rigbäck från BirdLife agerade teknisk support under mötet.

Den obligatoriska exkursionen uteblev naturligtvis förutom för Sussie och Per som satt framför skärmen på Ottenbys parkering😊.

 

Efter omröstning av Årets Fågel 2020, se separat artikel, började årsmötesförhandlingarna.

 

Stefan Malm omvaldes till ordförande för en period av två år. Sussie Carlström, Kenneth Johansson och Ing-Marie Nilsson omvaldes till styrelseledamöter för en period av två år.

Till nya medlemmar i styrelsen valdes Jan Uddén och Thorsten Gansing in för en period av två respektive ett år.

Peter Nilsson och Sara Elg slutar i styrelsen och vi tackar dem för förtjänstfullt arbete och hoppas att de kommer tillbaka i framtiden.

Till revisor för en period av ett år valdes Kajsa Gustavsson och som ersättare för henne på ett år valdes Maj-Britt Magnusson.

Valberedningen bestående av Håkan Elg (sammankallande), Stefan Oscarsson och Torbjörn Arvidsson omvaldes för en period av ett år.

 

Stefan Malm

Ordförande

Nyhetsarkiv