Fann en bredstjärtad labb utmattad på lagårdsbacken

Lars-Inge Johansson på gården Rödshult i Lane-Ryr i Uddevalla kommun blev på eftermidagen den 18 januari något förvånad när han hittade en mås i snön utanför ladugården.Måsen levde men var mycket medtagen. Han tog hand om den och körde den till konservatorn Hans Petersson, som tidigare tagit hand om och rehabiliterat skadade fåglar. Hans insåg direkt att detta inte var en mås. Det var en bredstjärtad labb. Ett mycket udda inlandsfynd och dessutom den första observationen av en ”brälle” i Uddevalla kommun. När Hans tog emot fågeln levde den men var i väldigt dålig kondition. Bröstkammen kändes direkt så den var totalt utsvulten och den dog i strax efteråt i hans händer.Bredstjärtade labbar syns på sträck under senhöst och vinter utefter kusten och är inte direkt ovanlig i Bohuslän . Hur den hamnat på lagårdsbacken så långt inåt land kan man undra över. Det var inte blåsigt från sydväst dagarna innan så den kan knappast ha drivit in från kusten. Det troliga är nog att den kommit från Vänern och sneddat ner mot kusten och då passerat Lane-Ryr. Den har antagligen inte funnit tillräckligt med föda på grund av vintern och isläget och inte orkat fram till kusten.Labben finns nu i tryggt förvar nedfrusen hos konservatorn Hans och var dess framtid i uppstoppat skick kommer att vara får vi väl se.

Nyhetsarkiv