Soligt höstmöte på Hållö

17 skådare åkte till Hållö från Smögen för Bohofs höstmöte den 6 oktober.Det blev en dag med mycket sol och trevlig samvaro.Dock utan några rara fåglar. I oktober 2008 upptäcktes en isabellatörnskata på Hållö. Det betydde många extra turer för Hållö-färjan med kryssglada skådare.Den här gången uteblev rariteterna men det fanns ändå en hel del fågel i luften och i vattnet.  Längst ute vid havet sågs arter som lunnefågel, storlom, smålom, toppskarv, havssula, tobisgrissla, sillgrissla och svärta. Men även en del vadare sågs i form av enkelbeckasin, kärrsnäppa, ljungpipare och skärsnäppa.I buskmarkerna fanns tättingar som till exempel gransångare, bergfink, domherre, sånglärka, både hämpling och vinterhämpling samt en del trastar. Totalt noterades ett 50-tal arter under den här dagens skådning på Hållö.Efter gemensam skådning på förmiddagen hölls ett höstmöte ute i det fria. Föreningens vice ordförande Stefan Malm tackade Ingemar Åhlund  för dennes mångåriga arbete med Årsrapporten och skriften Fåglar i Bohuslän.Ingemar Åhlund som talat om att eventuellt lämna sina uppdrag, fick en gåva i form av en fågelbok och ett presentkort på Naturbokhandeln, som tack från föreningen.

Nyhetsarkiv