LEDARUTVECKLING STEG 1

Hej Till dig som är eller vill bli aktivitetsledare.I så fall finns det en kurs i ledarutbildning som hålla av Studiefrämjandet i Uddevalla den 12 april.Utbildningen är gratis och hålls på Bohusgården mellan 0900-1700.Är du intresserad ta kontakt med antingen Sussie, 073-6904160, eller Stefan på telefon 073-8008607.
Anmälan sker till 0522-33078
…..     Mer info.

Nyhetsarkiv