Årsmöte 22 mars

Så var då årets årsmöte genomfört. Ungefär 25 personer samlades vid Åleslån utanför Uddevalla.
Efter en knapp sex kilometer lång skogspromenad med större korsnäbb som roligaste obs så samlades
alla för årmötesförhandlingar.
Sammanfattningsvis kan man säga att styrelsen blir en man/kvinna starkare. Lennart Hermansson avgick efter ett antal år
i styrelsen samtidigt som två nya ledamöter blev invalda, Sara Elg samt Jahn Ekman.
 
Här finns en länk med verksamhetsberättelen samt den ekonomiska redovisningen.
 
Vid pennan
Stefan Malm

Nyhetsarkiv