Hej alla naturvänner.

RÖSTA PÅ SVARTEDALEN…
 
2014-06-09
Världsnaturfonden har nominerat Svartedalen till Naturens pärlor. Ett område i Västra Götaland som de anser behöver extra skydd. Så här skriver de:
 
Svartedalen är viktigt för rekreation och ett omtyckt mål för utflykter och lägerverksamhet. Svartedalens natur- och friluftsområde är ett av Västsveriges största sammanhängande barrskogsområden. Det är ett sjörikt urbergslandskap där barrskogen dominerar. Näringsfattiga naturtyper präglar områdets flora men här finns också intressant lundflora. Flera ugglearter såsom hornuggla, kattuggla, sparvuggla, pärluggla och berguv häckar inom området. Även järpen observeras då och då.
 

 
Det vore ju fantastiskt om Svartedalen kom med i WWFs Naturens pärlor.
 
Du kan vara med och påverka detta genom att gå in på länken nedan och rösta.
 
Skicka gärna sedan detta vidare i ditt kontaktnät.
 
https://www.wwf.se/svenskaparlor/karta?parla=1066
 
Läs också på Rädda Svartedalens hemsida 
https://raddasvartedalen.se/

Nyhetsarkiv