Hjälp till att rädda backsvalorna i Bohuslän

Under många år har olönsamma sandtag och grustag lagts igen. Förlorarna är backsvalorna, som inte fått tillgång till gamla häckningsplatser. Antalet häckningar har minskat.Nu har Länsstyrelsen välvilligt ställt material till förfogande, om var grusgropar funnits och var öppna grusgropar finns idag. Markägare finns med på listan.Årets inventeringsfågel är backsvalan. Nu gäller det för oss att kolla var gamla och nya häckningsplatser kan finnas. Säkert har många redan noterat årets början till häckning.  Eller att backsvalor uteblivit för att deras häckningsplatser blivit förstörda.Efter ansökan hos respektive kommun i Bohuslän, kan markägare  eventuellt  få bidrag för att öppna grusgropar igen.Har du frågor eller kan anmäla backsvalor, så ring till ditt kommunombud. Lista med telefonnummer finns här nedan: Kommunombuden samlar in dina uppgifter.Så ut och leta på gamla och nya platser för att hjälpa backsvalorna.I Strömstads-området finns över 100 häckande par, berättar Kent Wilhelmsson. I söder kan Peter Strandvik notera minst en liten lokal med 30-talet par nu. Hemsidan kommer att följa upp inventeringen. Har du bild på backsvala eller typisk lokal, så hör av dig till Kerstin 070-5836013.Länk till kommunombuden klicka här:

Nyhetsarkiv