Våtmarksinventering

Från och med i år skall landets regionala och lokala fågelföreningar tillsammans med riksföreningen och Svensk Fågeltaxering ( SFT ) inventera våtmarksfåglar.Detta skall göra vid sjöar, våtmarker, strandängar och kärr.Även du som har goda fågelkunskaper, men kanske mindre erfarenhet av att inventera är varmt välkommen.Våtmarksinventeringen ersätter den årliga riksinventeringen som SOF BirdLife har drivit tillsammans med regionalföreningarna.Man kan välja mellan tre metoder;-          Den första är en punktrutt  där observationer görs från ett antal förutbestämda punkter som ligger utspridda kring/längs våtmarken.-          Den andra är en observationsslinga där inventeraren noterar de fåglar som observerats medan man går.-          Det tredje alternativet är från ett fågeltorn eller observationsplattform ( en punkt ). Inventeringen skall ske mellan den 10 och 25 maj.Mer info kommer senare.Är du intresserad av att inventera,
kontakta Stefan Malm på 073-8008607

Nyhetsarkiv