Inbjudan till ledare lördagen den 11 april

Är du ledare inom BohOF så passa på att utveckla dig själv. Detta gynnar både dig och föreningen.
Dagens innehåll är bl.a. ledarroll och gruppdynamik, lärande och inlärning, folkbildningens pedagogik och metodik, Studiefrämjandets idé och organisation.
Utbildningen äger rum på Bohusgården i Uddevalla mellan klockan 09.00-1700. Studiefrämjandet står för all kostnad, lunch ingår.
Anmälan sker snarast till Studiefrämjandet på telefon 0522-330 78.Minst två ledare från BohOF är anmälda så ni är inte ensamma.

Nyhetsarkiv