Årets Fågel – Hussvalan ( Ny på rödlistan )

Nästa vecka presenterar ArtDatabanken sin nya lista över rödlistade fågelarter.För första gången är hussvalan med på listan. Arten har minskat katastrofalt de senaste åren utan att någon egentligen vet varför.Det svenska beståndet har halverats på 40 år.För att uppmärksamma artens prekära situation har SOF BirdLife utsett hussvalan till Årets Fågel.

Nyhetsarkiv