Rapport från årsmötet i Gottskär

– Det var givande att prata med andra regionalföreningar och se hur allt fungerar kring ett riksårsmöte. För några veckor sedan var BohOF:s ordförande Stefan Malm tillsammans med Kenneth Johansson på SOF BirdLifes årsmöte i Gottskär, Onsala. Även om mötet innehöll mycket formalia kunde nyttiga erfarenheter utbytas, i bland annat jaktfrågor, med andra föreningar runt om i landet. Huvudkontoret flyttar Under mötet informerade SOF om förändringar i organisationen. De två tidskrifterna Vår Fågelvärld och Fågelvännen slås ihop till en tidning med namnet Vår Fågelvärld. Föreningens anställda är idag utspridda över landet och tanken är verksamheten ska samlas i ett föreningskansli i trakten Kalmar/Öland. Den person som varit anställd i Uppsala för att jobba med fågelskydd har fått gå.- I år var det mycket se och lära. Föreningen har bestämt att vi ska vara med på varje årsmöte framöver, säger Stefan.

Nyhetsarkiv