Lyft för Kårsund

Fågelskådningsplatsen vid Kårsund, Tjörn, har fått ett lyft sedan några medlemmar ur BohOF engagerade sig i området. Under sommarperioden betar sex stycken tjurar kring Kårsund och man ville skapa ett tjurfritt tillträde. Inför årets Fågelstornskamp genomfördes idén, efter samråd med markägaren och marknyttjaren, att frilägga skådarkullen. När staketet satts upp kom informationsskyltar och en brevlåda med prospekts om BohOF på plats. Detta har resultarat i fler besökare till platsen och nya medlemmar i föreningen.
 
 

Nyhetsarkiv