Rapport från BohOF-exkursionen i Halland

En juvenil aftonfalk.Det blev den stora behållningen när BohOF höll sin exkursion till Hallandskusten, den 29:e augusti. Falken sågs strax söder om Apelviken i Varberg där den setts till och från under flera dagar.
Åtta personer från Bohusläns Ornitologiska Förening åkte med på årets Hallandsresa som gick till Morups Tånge, Modellflygplatsen vid Lis mosse, Galtabäck, Apelviken och som avslutades på Getteröns naturreservat.Vi nådde Morup vid åttatiden på morgonen och där fanns något färre vadare än vanligt. Men vi såg i alla fall en rejäl flock med kustsnäppor, några roskarlar, brushanar, storspovar, kärrsnäppor, ljungpipare och en ensam sandlöpare i blåsten. Grönbena och enkelbeckasin hördes i luften och ett tiotal gulärlor sträckte ut mot havet.En stenfalk passerade över våra huvuden när vi intog frukost på parkeringsplatsen och där fanns även en juvenil brun kärrhök, några törnskator och steglitser.

Vid Modellflygplatsen fanns rovfågelarter som pilgrimsfalk och tornfalk och vi räknade till sju röda glador. Däremot såg vi ingen stäpphök, men någon timme efter att vi hade åkt kom det larm på en förbiflygande stäpphök vid Modellflygplatsen. Snopet, men sådant är ju skådarlivet ibland. Nästa stopp var vid Galtabäck men det gav oss inte så mycket i fågelväg så vi åkte istället vidare mot Varberg. Först stannade vi till vid Nabben söder om Apelviken för att titta på en 1K aftonfalk som hade hållit till där i ett par dagar. Efter en rejäl promenad blev vi rikligt belönade när falken tog en flygtur runt viken.Vi drog vidare till Getterön där vi bland annat hade sex svartsnäppor, tre pilgrimsfalkar, en flock tranor och några fler kustsnäppor. Annars var det dåligt med fågel för årstiden på den här klassiska lokalen.Dagen avslutades med middag ute på restaurang Parasollen i Femte vik och sedan bar det av hemåt igen mot Bohuslän efter en – trots allt – trevlig dag i de halländska skådarmarkerna. 
Text; Torbjörn Arvidsson 

Nyhetsarkiv