Tjejskådning i Halland

Söndagen den 14 februari åkte Tjejgruppen i BohOF till Halland för att skåda rovfåglar, kolla om det fanns några övervintrare och nyanlända flyttfåglar. Första stoppet blev som planerat Getterön, där vi först spanade på örnar vid matningen vid Stora Gömslet. Som mest såg vi 7 havsörnar på en gång. Det blev också många nya årskryss med en rekordtidig skärfläcka i topp. Några övervintrande snösparvar fanns en bit ut och vi hittade också de första tofsviporna bortåt flygfältet. Besök vid Naturum gav bl.a. smådopping, rörhöna, vattenrall, järnsparv och flera änder som stjärtand, snatterand och bläsand. Vi passade på att fika lite gott och spana i butiken. På vägen hem åkte vi via Galtabäck och Båtafjorden. Mycket fruset vatten fortfarande, men bla pilgrimsfalk och några sångsvanar var på plats. Vi fick också en härlig fikastund i värmande vårsol! Vi hade en toppendag, så detta gör vi gärna om nästa år och hoppas att fler tjejer hänger på då!  
 Text och bild: Agneta Olsson 

Nyhetsarkiv