Kallelse Årsmöte 2016

Härmed kallar Bohusläns Ornitologiska Förening till årsmöte. Plats: Kommunhuset i Skärhamn När: Lördagen den 19 mars klockan 14:00 Kontakt: Stefan Malm, 073-8008607  
Program
I år kommer BohOF att förlägga sitt årsmöte till Tjörn, närmare bestämt Skärhamn. Klockan 08:00: Vi kommer att börja dagen med en exkursion till Breviks kile där vi förhoppningsvis kan få se en del vårarter såsom sånglärka, ängspiplärka, tofsvipa, stare samt gravand. Klockan 12:00: Flyttar vi inomhus för prisutdelning i 2015 års fototävling.   Klockan 12:30: Presenteras de tre alternativen till Årets Obs 2015 som sedan skall röstas fram på årsmötet.   Klockan 13:00: Kommer Matti Åhlund från Rrk att berätta om toppskarven i Bohuslän.   Klockan 14:00: Årsmötet startar.     Välkomna Stefan Malm, ordförande
 
För nedladdning;
Dagordning
Resultat- och balansräkning 
Verksamhetsberättelse 

Nyhetsarkiv