Vill du vara med och inventera sjöfåglar?

Förra året startades sjöfågeltaxeringen som är ett samarbete mellan SOF – Birdlife Sverige/samtliga regionalföreningar och Svensk Fågeltaxering. Syftet med inventeringen är att samla in data för att kunna beräkna populationstrender för våtmarksfåglar och omfattar blöta miljöer så som sjöar, vattendrag, småvatten, strandängar och kuststräckor (mossar ingår inte då det täcks väl av de nationella standardrutterna).
 Inventeringen sker mellan den 10-25 maj i Götaland och Svealand är har ett relativt fritt upplägg där man väljer mellan tre inventeringsmetoder. Viktigt är att när en rutt/slinga väl påbörjats på ett sätt skall den inventeras på samma sätt även kommande år. En rutt/slinga är inte personlig utan kan lämnas över till en ny inventerare. Inventeringen kan ske genom: 
1) punktaxering där man räknar från mellan 1-20 förutbestämda punkter.
2) Fågeltornsräkning där man räknar från en punkt som lämpligen är ett fågeltorn eller plattform.
3) linjetaxering där man räknar från en förutbestämd slinga som man går efter.
 Inventeringsarter är alla arter som är knutna till vatten så som lommar, doppingar, hägrar, skarvar, andfåglar, tranor, sumphöns, vadare, måsar, tärnor. Även rovfåglar ingår i inventeringen men ej tättingar. Detta är en enklare form av inventering där alla med god artkännedom kan vara med även om man inte inventerat något tidigare. 
Kontakt; Om du vill vara med och inventera en eller flera platser i Bohuslän så hör av dig till Stefan Malm, 073-8008607, för mer information om metodik och bokning av inventeringsområde.När; 10-25 maj. 

Nyhetsarkiv