Sibirisk järnsparv – Ny art för landskapet

Lördagen den 15 oktober promenerade Olof Kosterbärg från Strömstad runt på Nordkoster för att hitta något intressant.
Vid Norrvikarna på ön fann han plötsligt en sibirisk järnsparv hoppandes runt på stranden.
Ny art för landskapet, nummer 369 i ordningen. Därmed fick även västkusten en liten släng av den invasion som skett på östkusten av denna annars mycket sällsynta gäst.
Fågeln är i skrivande stund ( onsdag 19 oktober ) kvar på samma plats.
 
Bilden hämtad från Artportalen:
 https://www.artportalen.se/Image/1671912
 

Nyhetsarkiv