2017 års januarirally summering

Den 28 januari 2017 gick BohOF’s vinterrally i stapeln. Det var 6 lag som deltog, tre lag från Uddevalla, ett från Orust, ett från Sotenäs och ett lag från Strömstad/Tanumshede.
Totalt sågs det 99 arter, vilket är en rejäl ökning från 2016 års 81 arter.
 
Ställningen blev följande:
 

Hökögonen med 68 arter
Max Allanz med 67 arter
Var e fåglarna med 66 arter
Nolhottorna med 63 arter
Fågeldoktorns med 61 arter
Sotenäs med 48 arter

 
Följande arter sågs endast utav ett av lagen:
 

Bläsgås – Max Allanz
Stjärtand – Hökögonen
Snatterand – Hökögonen 
Alfågel – Max Allanz
Smålom – Fågeldoktorns
Gråhakedopping – Nolhottorna
Duvhök – Fågeldoktorns
Sparvhök – Nolhottorna
Vattenrall – Hökögonen
Skärsnäppa – Sotenäs
Dvärgbeckasin – Max Allanz
Enkelbeckasin – Max Allanz
Turkduva – Hökögonen
Berguv – Max Allanz
Hökuggla – Nolhottorna
Hornuggla – Max Allanz
Gröngöling – Nolhottorna
Ängspiplärka – Hökögonen
Forsärla – Nolhottorna
Järnsparv – Hökögonen
Svarthätta – Sotenäs
Råka – Hökögonen
Stare – Hökögonen

 
 

Nyhetsarkiv