Seminarium under BirdLife Sveriges riksstämma 2018

Seminarium under BirdLife Sveriges riksstämma 2018 – Medborgarforskning i fågelövervakningens, fågelskyddets och fågelforskningens tjänst   Helgen den 13-15 april 2018 anordnas Sveriges Ornitologiska Förening – BirdLife Sveriges riksstämma tillsammans med oss i Bohusläns Ornitologiska Förening. Dagen före riksstämmans stämmoförhandlingar startar anordnas ett traditionsenligt seminarium på fredagen den 13:e april. Ämnet för dagen är medborgarforskning och på programmet står bland annat föredrag om och med Artportalen, Svensk Fågeltaxering, Sjöfågelinventeringen, Projekt LOM, Fenologinätverket och Fågelkalender samt Urban Birds-projektet.   Vi ser fram emot en intressant och spännande dag, även om man inte medverkar under hela helgen är man varmt välkommen att anmäla sig till seminariet under fredag men passa på nu då sista anmälningsdag är den 28:e februari.   Fullständigt program samt tidplan finns på BirdLife Sveriges hemsida där även anmälan sker genom formuläret som finnes på denna länk: https://birdlife.se/sveriges-ornitologiska-forening/om-oss/riksstamma/.  Där hittar du även övrig dokumentation kring stämman.   Datum: 13:e april 2018
  Plats: Bohus-Malmöns pensionat
  Kostnad:

Medlemmar i BirdLife Sverige och regionalföreningar: 450:- inklusive middag alternativt 200:- exklusive middag

Externa deltagare: 700:- inklusive middag alternativt 500:- exklusive middag

Nyhetsarkiv