Kallelse till Årsmöte 2018

Härmed kallar Bohusläns Ornitologiska Förening till årsmöte.
Plats: Ramsviks övergård, Sotenäs
När: Söndagen den 25 mars klockan 13:00
Kontakt: Stefan Malm, 073-8008607

Ordföranden har ordet

I år kommer BohOF att förlägga sitt årsmöte på Ramsviks övergård.   08:00 Vi kommer att börja dagen med en exkursion vid Haby bukt där vi förhoppningsvis kan få se en del vårarter såsom sånglärka, ängspiplärka, strandskata, större strandpipare m.m. Samling parkeringen Haby bukt. Vi siktar på att ta en sväng till Grosshamn också.   12:00 flyttar vi inomhus för röstning av Årets Fågel 2017 samt prisutdelning till vinnaren.   12:30 tar vi fika samtidigt som vi lyssnar på ett föredrag från Regionala rapportkommittén.   13:00 inleder vi årsmötesförhandlingarna. Dagordning bifogas separat på hemsidan.

Välkomna Stefan Malm, ordförande Göteborg 20180220

Nyhetsarkiv