Sjöboden på Grosshamn – ansiktslyft

Arbetet med underhållet av sjöboden på Grosshamn är nu färdigt. Boden , som används som vindskydd vid havsfågelskådning och förvaltas av föreningen, har nu fått en rejäl ansiktslyftning. Murkna vindskenor och väggpanelbräder har bytts ut och hela boden har skrapats och målats. 
Arbetet har utförts av en ideellt arbetande kvintett, bestående av Lennart Hermansson, Jan Johansson, Bo Lindström, Göte Andersson och Kenneth Johansson, med de två förstnämnda som arbetsledare.
Ett stort tack till dessa och till Västkuststiftelsen som stått för materialkostnaderna.
Nu kan vi alla se fram mot kommande djupa lågtryck med klass 2-varningar, så att boden kommer till skarp användning. Delirium!
Vid pennan, Kenneth Johansson
Nyhetsarkiv