”Det var livat i holken i lördags” – Höstmötet på Hållö 2018

Föreningens traditionella höstmöte samlade i år ett 20-tal deltagare. Väderomständigheter vid denna
årstiden kan variera kraftigt och denna höst har dominerats av lågtryck och blåst.
Så och denna dag. Med vindprognos på 15 sekundmeter väst var förhoppningarna stora på bra
havsfågelskådning , bland förväntningsfulla skådare under överfarten från norra hamnen på Smögen
till Hållö. En pilgrimsfalk höjde stämningen ytterligare.
Skådandet bland buskagen runt fyrbostaden gav inte mycket denna morgon. Gärdsmyg och blåmes
får betraktas som magert.
Så det blev rusning mot vindskyddet, Holken, på öns sydvästspets. Havssulorna visade sig denna dag i
stort antal och en del passerade riktigt nära. Fina obsar i handkikaren.
Sen flöt det på kontinuerligt under dagen med 10-tals stormfåglar, tretåiga måsar, storlabbar och ett
par bredstjärtade labbar som höjdpunkt. Flera mindre liror passerade och även en grålira. Flockar
med ejder, sjöorre och svärta sträckte förbi och även en alfågel och storlom sågs.
Under en fikapaus hölls så vårat traditionella höstmöte/medlemsmöte. Sara Elg berättade om
föreningens 20-årsjubileum som uppmärksammas genom en kväll med föredrag 30 oktober. Sussie
Carlström efterlyste förslag från medlemmarna på möjliga aktiviteter under 2019. Berättade också
att det finns medel i föreningen avsatta för initiativ från medlemmarna gällande fågelprojekt.
När klockan närmade sig 13 var det dags att bryta och ta sig tillbaka mot fyrplatsen och bryggan. Ett
sista svep i raviner och buskage spädde på artlistan med bl.a stenskvätta , enkelbeckasin, sädesärla,
bofink och grönfink. I lä bakom en av fyrbostadens byggnader hölls som avslutning en artgenomgång
av dagens utfall. Totalt sågs och hördes 36 arter.
Vid pennan: Kenneth Johansson
Nyhetsarkiv