Vinterfåglar inpå knuten

Vinterfåglar Inpå Knuten (VIK) är en populär aktivitet på vintern, kanske för att det är enkelt och roligt att delta. Den sista helgen i januari räknas fåglar vid fågelmatningar över hela landet.
Du kan välja att räkna dina matgäster när som helst under perioden 26–29 januari, och du rapporterar det högsta antalet du ser samtidigt av samma art. Tack vare alla rapporter får vi bra en bild över de fåglar som tillbringar vintern hos oss. Talgoxen är den talrikaste vinterfågeln följd av blåmes och pilfink, men efter denna trio varierar topplistan från år till år. Via denna räkning kan vi också följa hur vinterfåglarna anpassar sig till klimatförändringarna. Under de drygt tio år räkningen pågått, har vi bland annat kunnat se hur arter som koltrast och nötväcka ganska kraftigt utvidgat sitt vinterområde norrut i landet.

Vinterfåglar Inpå Knuten har som mål att stimulera intresset för fåglar, och ger oss värdefull kunskap om förändringar i vår livsmiljö.

Ta chansen att vara med på denna roliga och viktiga aktivitet.

Om ni vill läsa mer om hur det går till, gå in på birdlife.se.

Nyhetsarkiv