Nya medlemmar i Rrk

I samband med BohOF:s årsmöte valdes två nya ledamöter in i Bohusläns Regionala rapportkommitté,  Sara Elg och Max Allan Niklasson.

De kommer succesivt att bekanta sig med Rrk:s arbete innan något ansvar läggs på dem. Tilläggas kan att Sara Elg också

kommer att fungera som Rrk:s sekreterare.

Nyhetsarkiv