Riksstämman 2019- Birdlife Sverige

Helgen 12-14 april genomfördes Birdlife Sverige:s riksstämma. Västerbottens Ornitologiska Förening
stod värd för arrangemanget, som var förlagt till Västerbacken konferans och hotell i Holmsund. Ett
värdskap som sköttes med bravur.

Dagarna inleddes med seminarium på fredagen under temat fågelskyddsjuridik. Lördag och söndag
från kl 09:00 var avsatt för själva årsstämman, där det gångna årets händelser summerades, val till
styrelsen genomfördes och planer för 2019 års verksamhet fastlades.

Efter middagen på kvällarna blev det föredrag och bildvisning, där medlemmar från värdlandskapet
berättade om bl a den vitryggiga hackspettens tynande tillvaro. En fågelquiz blev det också tid till.
På bilden ovan ses Urban Toresson som efter mer än 20 års engagemang i föreningen, just mottagit
Birdlife:s förtjänstplakett från ordförande Lotta Berg.

”Tidigt uppe – sent i säng”. Dagarna bjöd på ett späckat program, som förutom själva
årsmötesförhandlingarna innehöll dom obligatoriska morgonexkursionerna. Här uppe i Västerbotten
var det de fantastiska fågelmarkerna kring Umeälvens delta som utforskades av morgonpigga
(trötta?) konferensdeltagare.

Bohuslän representerades av Sussie Carlström och Kenneth Johansson, som tillsammans med
flertalet av stämmodeltagarna samlades i gryningen kl 05:00 på parkeringsplatsen för mornarnas
utflykter. På bilden ses deltagarna spanande från ”limpan”, en konstgjord vall för skådning över en
skapad våtmark, som denna dag samlat c:a 3 000 sångsvanar och 100-talet tranor.
Läs mer om årsstämman på Birdlife:s egen hemsida.

Nyhetsarkiv