Inventering av backsvala

Nu närmar sig inventeringen av backsvala. BirdLife Sverige har initierat denna inventering eftersom arten minskat drastiskt de senaste decennierna.
Inventeringen ska pågå 2020 och även 2021.
Här nedan finner ni en länk där ni kan läsa mer hur inventeringen går till.
https://birdlife.se/fagelskydd/artprojekt/backsvala/

Av formuläret kan man få uppfattningen att inventeringen enbart gäller täkter men det gäller ALLA lokaler där backsvalor påträffas.
Kontaktperson för BohOF är Peter Nilsson, vänligen maila honom era observationer i det formulär som ni finner nedan till peter.nilsson@vindomarin.se.

Länk till formuläret som ni mailar Peter;
https://cdn.birdlife.se/wp-content/uploads/2020/03/BirdLife-Sverige_backsvala_formul%C3%A4r.pdf

Nyhetsarkiv