Årsmöte 2020

Årsmötet blev en annorlunda tillställning, mötet hölls utomhus med  tanke på de virustider som råder.

Mötet som skulle hållits i slutet på mars blev flyttat till söndagen den 26 april, platsen var den samma som de senaste åren, Ramsviks övergård.

Dagen började med en exkursion till Grosshamn där det första som såga var åtta ringtrastar som rastade på Myren. Sedan drog sällskapet ner till gömslet där havsfågelskådning vidtog. Sjöorre, silvertärna och toppskarv fanns det i goda mängder. I övrigt kan nämnas storlom, havssula, kustlabb, tordmule och tobisgrissla.

Årsmötet började med att Årets Fågel 2019 röstades fram, se separat artikel, sedan tog själva årsmötesförhandlingarna vid. 17 medlemmar deltog i mötet.

Sara Elg omvaldes som ledamot i styrelsen för en period av två år. Ralf Karlsson, Monica Aronsson och Jonny Jonsson blev invalda som nya ledamöter i styrelsen för en period av två år. Till revisor för en period av ett år valdes Kajsa Gustavsson och som ersättare till henne valdes Maj-Britt Magnusson, också för en period av ett år.

Årsmötet valde även valberedning för en period av ett år, Håkan Elg (sammankallande), Stefan Oscarsson och Torbjörn Arvidsson.

Avgått från styrelsen har Lars Åke Karlgren, Max Allan Niklasson och Bo Lindström. Vi tackar dem för deras insatser i föreningen.

Stefan Malm, ordförande

Nyhetsarkiv