Invasion av svarthakad buskskvätta

I söndags (21 februari) skedde en liten invasion av svarthakad buskskvätta i Bohuslän, och fler individer upptäcktes dagen efter. Under söndagen rapporterades hela 9 olika exemplar på Artportalen, här listade i den tidsordning de upptäcktes: Skaftö 2 ex, Tångevik 2, Tofta kile 1, Grosshamn 2, Morlanda dammar 1 och Smögen 1. De som rapporterades under måndagen var som följer: Kungshamn 1 (funnen död), Sjölyckan, norra Morlanda 1 (ej samma ex som vid Morlanda dammar dagen innan), Rörvik, Sotekanalen 1, Holm, Kalvöfjorden 1 och Nötö, Ramsvikslandet 2.

Det här inflödet är dels ovanligt tidigt (det brukar dröja tills åtminstone i mars), och dels skedde det i huvudsak i Bohuslän: två individer rapporterades från nordligaste Halland och en från Dättern i Västergötland, men inga i övriga Sverige – inte ens i Skåne. Kanske kom de via Skagen, eller åtminstone nordligaste Danmark? Det skulle kunna förklara att det var tomt söder om nordligaste Halland. Detta kan bli ett verkligt intressant år för arten i landskapet.

Foto: Per Wohlin

Nyhetsarkiv