Resultat Inventering berguv 2020.

Här nedan finner ni en länk till berguvsinventeringen för 2020 samt jämförelse med 2019 års resultat.

Eftersom berguven är en skyddad art så redovisas inventeringen kommunvis för att undvika onödig störning.

Om man tittar på berguvens status i hela landet så har den minskat kraftigt i norra Sverige medan den i vår del av landet är relativt stabil med någonstans mellan 50-60 par i landskapet.

Foto: NaturStig 

Nyhetsarkiv