Fåglar och stress på Nordens Ark

Den 14 december klockan 18.00 kommer professor Bengt Silverin att hålla föredrag under ämnet ”Fåglar och Stress” i skolhuset på Nordens Ark.Bengt är professor i Systematik och biodiversitet och har forskat om stress hos fåglar under många år vid Göteborgs universitet.Det är Grosshamns fågelstation som bjudit in Bengt Silverin och det kostar ingenting att komma och lyssna.För att komma till skolhuset på Nordens Ark följer man vägen till vänster upp mot mangårdsbyggnaden. Då ligger skolhuset till höger.

Nyhetsarkiv