Avslag för vattenskoterbana

En ansökan om träningsbana för vattenskoter i det känsliga området Jorefjorden har avslagits av Tanums kommun. Föreningen skickade tillsammans med länsstyrelsen in sina synpunkter på ansökan där vi bland annat vände oss emot följande;   –          Planerad bansträckning ligger inom delvis inom naturreservatet Hjärterön-Korsön –          Motoraktiviteter kan vara störande vad gäller födosök från häckfåglar i fågelskyddsområdet och öar och skär väster om detta.   Glädjande nog så avslog Tanum kommuns miljöavdelning ansökan om att anlägga en träningsbana för skoter i detta område.    

Nyhetsarkiv