Deltagarrekord i Fågeltornskampen

”Återigen nödgas vi konstatera att våra finländska vänner ståtar med det fågeltorn som såg flest arter under Fågeltornskampen” skriver Anders Lundqvist i sin sammanfattning av Fågeltornsdagen 2015.
Vid Parhalahti i Pyhäjoki observerades 111 arter, en vinnande siffra mot Sveriges 106 arter, som sågs både på Stockviken, Gotland och Ottenby, Öland. Danmark såg som mest 85 arter och tog tredjeplatsen.
Förutom andraplatsen var arrangemanget lyckat. I landet deltog 75 fågeltorn, 15 mer än 2014. Dessutom sågs eller hördes 196 arter mot 175 förra året. Troligen beroende på att tävlingen låg en vecka senare i år. Även antalet besökare vid tornen dubblades, 800 mot 400. Flest besökare hade Östra Styran, Nynäshamn, som nyinvigde sitt torn. 
 
Stripgås vid Kårsund
I det fiktiva fågeltornet i Kårsund,Tjörn, bevakade Nils-Erich Karlsson och Jahn Ekman fågelaktiviteterna från klockan fem på morgonen till ett på eftermiddagen. Det var vindstilla och riktigt kyligt innan solen kom upp bakom bergen. Sammanlagt noterades 56 olika arter. Mest anmärkningsvärda arterna var en ihärdigt sjungande näktergal och en stripgås som kom på en halvtimmes besök. Under dagen var ett tiotal personer och hejade på, och uttryckte sin förvåning över att det fanns så många olika arter vid platsen.  

Nyhetsarkiv