Artrally i Bohuslän lördag 28 januari

Lördag den 28:e januari är det dags för artrally i Bohuslän. Samla ihop ett gäng till ett lag och var med på en heldag med fågelskådning. Denna dag letar vi efter så många arter som möjligt i Bohuslän och det brukar bli en trevlig dag då vi skådar tillsammans och fylld med fåglar och fågelprat. Vinnande lag kom förra året upp i 60 olika arter. Detta genomförs lagvis, anmäl ert lag som består av 3-4 personer eller om du är själv och kan/vill delas in i ett lag. Efter rallyt är det samling klockan 16:00 på Rasta i Håby för genomgång av dagens arter och de som vill kan fika eller äta. Anmälan senast 26/1 till Lars Viktorsson 070-582 22 49.
Regler
Ett lag består av 3-4 personer. Om laget består av 3 personer räcker det med att 2 personer ser/hör arten. Om laget består av 4 personer räcker det med att 3 personer i laget har observerat arten. Det behöver inte vara samma individ som observeras för att få räkna en art, vilket betyder att om en person ser en förbiflygande ormvråk som de andra lagdeltagarna missar första gången men de andra får syn på en ormvråk vid ett senare tillfälle får arten räknas. Både sedda och hörda arter får räknas.
Starten går på valfri plats i Bohuslän tidigast klockan 05:00 och avslutas klockan 16:00 med obligatorisk samling för artgenomgång på Rasta i Håby. Både observatören och fågeln måste befinna sig i Bohuslän för att få räknas. Flest antal observerade arter vinner. Om två eller flera lag har lika många observerade arter vinner det lag med flest unika arter (arter som bara det laget har sett). Vid sen ankomst till samlingen får laget dra av en art för varje fem minuter som laget är sent. Exempelvis: om ett lag är två minuter sent till samlingen får laget minus en art på det totala antalet observerade arter, om laget istället är åtta minuter sent får laget minus två arter.
Under artrallyt försöker vi åka så många personer som möjlighet i en bil och vi försöker tänka på hur vi kör och minimera bilkörningen. I övrigt följer vi SOF-BirdLife Sveriges etiska regler: https://birdlife.se/sveriges-ornitologiska-forening/fagelskadning/etiska-regler/. Playback är inte tillåtet.
Om en raritet hittas som kan vara intressant för andra skall denna rapporteras/larmas som vanligt så länge det inte är olämpligt med tanke på området eller att individen verkar väldigt stressad och kan påverkas starkt negativt.
Lycka till!

Nyhetsarkiv