Årets silvertärna

Text från Birdlife:
” Idag delades SOF-BirdLifes utmärkelser ”Årets Fågelskådare” respektive ”Årets silvertärna” ut i samband med Falsterbo Bird Show. Utmärkelserna sponsras av kikarmärket KOWA, och pristagarna får var sin tubkikare och handkikare.”
 
”Utmärkelsen Årets silvertärna går till en kvinnlig fågelskådare som utmärkt sig som en inspiratör och ett föredöme. Det ska vara en person som är aktiv inom fågelskydd, fågelforskning eller fågelintresseverksamheten, på lokal, regional eller nationell nivå. Denna utmärkelse delades i år ut till Sussie Carlström från Uddevalla. Sussie har varit engagerad i Bohusläns Ornitologiska Förening i många år, tidigare bl.a. som vice ordförande och nu som programansvarig. Hon lägger ner mycket tid på att dela med sig av sin kunskap genom att till exempel ordna kurser, exkursioner och andra aktiviteter för nybörjare, ungdomar, nyanlända och andra för att sprida intresse och engagemang för fåglarna.”
 
– Misstänkte du inget Sussie?
– Nej, jag blev fullständigt chockad, men superglad! Detta gör att jag har fått lite bevis på uppskattning och är nu inspirerad att jobba vidare för att bredda fågelskunskapen hos naturintresserade.

Nyhetsarkiv