Orientpipare

Ola Wennberg från Göteborg besöker Torslandaviken på Hisingen praktiskt taget varje dag. Ola, Christer Fält och flera andra skådare har hittat många trevliga arter genom åren i området, som väl kan liknas vid ett slags bohuslänskt Getterön. Bara på de senaste veckorna kan man nämna rödhuvad dykand, ett par stycken svarthuvade måsar och så den svartpannade törnskata som Ola hittade 31 maj. Törnskatan drog naturligtvis till sig mångas intresse, varför det var ovanligt många skådare i området efter att fyndet blivit känt. Mikael Molin ledde dock en guidning och träffade då på en mystisk pipare vid den gamla modellflygplatsen (som ligger i Bohuslän). Han lyckades inte artbestämma fågeln, som dessutom drog iväg söderut, ut över Karholmsdammen. Mikael Molin tipsade Mikael Nilsson med flera skådare, och de hittade så småningom piparen i den torrlagda så kallade Mudderdammen.

 

Men vad var nu detta för pipare? Två förslag tycks ha sållats fram mer eller mindre omgående: kaspisk pipare och orientpipare. Den förstnämnda har setts två gånger i Sverige våren 2014, medan den sistnämnda setts två gånger tidigare – i Västpalearktis!! Finland och Norge, närmare bestämt. Så småningom kunde man se de avgörande karaktärerna på vingarnas över- och undersidor; det måste vara en orientpipare, en ny art för landet! Fågeln befann sig på västgötasidan av Mudderdammen, men flög sent på kvällen över till bohussidan, där den också återfanns följande dag. Orientpiparen lämnade emellertid lokalen redan runt klockan 07:00 och drog söderut.

 

Sällsynta vadare har aldrig varit någon av Bohusläns bästa grenar, men detta ändrades på sätt och vis från och med december 2017, när en större gulbena hittades i landskapet, det fjärde fyndet i landet. I maj 2018 upptäcktes sedan en stäppvipa, och 2019 noterades ännu en synnerligen ovanlig vadare, Sveriges andra dvärgspov! Och nu en orientpipare, en helt ny vadarart för landet. Senaste gången en ny art för landet påträffades i vårt landskap var 1999, då en viss tygeltärna drog mängder av skådare till skären väster om Orust.

 

Text: Ingemar Åhlund
Foto: Kaj Sundström Karlstad

Nyhetsarkiv